Videos Clip

Khám phá chức năng ẩn bên trong trình duyệt Web MS Edge

Microsoft Edge là một trình duyệt web được phát triển từ nền tảng Chrome (tức cùng nền tảng với Google Chrome), tuy nhiên Microsoft Edge là trình duyệt web thay thế cho trình duyệt IE (Internet Explorer) tồn tại từ khi khai sinh ra hệ điều hành Windows. Trãi qua nhiều bước phát triển, đến ngày hôm nay thì Microsoft …

Read More »