Tag Archives: Access 2013

Định dạng số học và ngày tháng trong Excel

1. Định dạng dữ liệu trong Excel Mỗi ô trong trang có thể chứa nhiều kiểu định dạng (format), trong đó thường dùng nhất: Text: văn bản, chuỗi ký tự (ví dụ: Nguyễn Văn A) Number: có nhiều kiểu số học (xem thêm bài: Định dạng số học trong Excel) Date/Time: kiểu ngày tháng/giờ (xem thêm bài: Tùy chỉnh thông …

Read More »