Tag Archives: corrupted docx

Làm sao mở file Word có kích thước lớn hơn 512MB?

Microsoft Word các phiên bản cũ chỉ cho phép mở 1 file Word có dung lượng tối đa 32MB, kể từ phiên bản Word 2010 trở về sau cho phép mở file có dung lượng tối đa 512MB. Đây là một dung lượng kinh khủng cho 1 file văn bản. Về cơ bản, văn bản soạn thảo ít khi đạt …

Read More »