Tag Archives: Excel 2013

Tạo Add-in đọc tiền bằng chữ

Hàm đọc tiền đã trở nên rất phổ biến từ những phiên bản Excel/Access trước đó, tuy nhiên từ phiên bản 2007 trở về sau do vấn đề bảo mật được nâng cao, nên việc nạp vào chức năng đọc tiền bằng chữ trở nên không đơn giản như trước, nhưng không phải quá khó để không làm được. MSOTips …

Read More »

MS Excel – Cơ bản nhập liệu

Excel 2013 thiết kế đơn giản nhập liệu cho người dùng, tuy nhiên có một số điểm cần chú ý như sau: Phân biệt chữ và số: Nếu dữ liệu thuộc dạng text hoặc ép kiểu text: luôn nằm bên trái Khi nhập chuỗi số muốn ép kiểu sang kiểu text có thể thực hiện 2 cách: Cách 1: bắt …

Read More »

Định dạng số học và ngày tháng trong Excel

1. Định dạng dữ liệu trong Excel Mỗi ô trong trang có thể chứa nhiều kiểu định dạng (format), trong đó thường dùng nhất: Text: văn bản, chuỗi ký tự (ví dụ: Nguyễn Văn A) Number: có nhiều kiểu số học (xem thêm bài: Định dạng số học trong Excel) Date/Time: kiểu ngày tháng/giờ (xem thêm bài: Tùy chỉnh thông …

Read More »

MS Excel – Những khái niệm cơ bản – Bài 1: Bảng tính

Sau khi tạo mới một bảng tính, Excel mở mới một bảng dữ liệu có cấu trúc hàng được đánh thứ tự bằng số (1, 2, 3…) và cột được đánh thứ tự bằng chữ cái (A, B, C…) trên một trang tính mặc định từ phiên bản Excel 2010 như sau: 1.Work Sheet: Mỗi trang tính (work sheet) có: …

Read More »

Xóa bỏ/ bỏ qua hàng loạt thông báo lỗi ô dữ liệu

Excel 2010/2013 tích hợp trình quản lý lỗi tức thời kiểm soát các biểu thức tính toán của người dùng là một chức năng mạnh và hữu ích, tuy nhiên đôi khi làm người dùng bực mình vì lỗi không cần thiết khi tiến hành copy biểu thức (formula copy) từ ô này sang ô khác. Cách thực hiện: Cách …

Read More »