Tạo Add-in đọc tiền bằng chữ

Hàm đọc tiền đã trở nên rất phổ biến từ những phiên bản Excel/Access trước đó, tuy nhiên từ phiên bản 2007 trở về sau do vấn đề bảo mật được nâng cao, nên việc nạp vào chức năng đọc tiền bằng chữ trở nên không đơn giản như trước, nhưng không phải quá khó để không làm được. MSOTips giới thiệu chi tiết cách nạp hàm và tạo Add-in để có thể hoạt động trên mọi file Excel. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: nạp module mã lập trình basic hàm đọc tiền bằng chữ.
Do mặc định phần mã lập trình Visual Basic trong Excel 2013 đã ẩn đi, nên trước tiên ta phải hiện Ribbon Developer lên trước.

Thực hiện: Vào File » Options → Customize Ribbon » Đánh dấu chọn [x] Developer (như hình minh họa)

– Sẽ thấy Ribbon DEVELOPER hiện ra như hình minh họa

– Click chuột vào nút Visual Basic để vào màn hình lập trình Visual Basic

– Kế đến, trong màn hình Visual Basic, chọn:

File » Import File → tìm đến file VNDU_Module.bas → [Open], sau đó đóng cửa sổ Visual Basic để trở về màn hình Excel

Tiến hành chạy thử 1 số xem hàm đọc tiền bằng chử được thực thi đúng chưa, nếu đã chạy đúng chúng ta chuyển sang bước kế tiếp là tạo Add-In để Excel tự nạp khi mở.

Bước 2: Tạo Add-in

Từ Menu Excel, chọn: File » Save As

Chú ý các điểm sau:

  • 1 – Vị trí lưu: C:\Users\{USERNAME}\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns
  • 2 – Filename: {Tên_Addin}, ví dụ: VND_Unicode
  • 3 – Save as type: Chọn Excel Add-in (*.xlam)

Bước 3: Nạp Add-in

Từ Menu Excel, chọn: File » Options → Chọn mục Add-ins → Nhấn nút [Go] như minh họa

Nhấn nút [Browse…] để tìm và chọn Add-In VND_Unicode.xlam vừa tạo và đánh dấu chọn vào VND_Unicode trong bảng danh mục các Add-in sẵn như minh họa bên dưới có để Excel tự nạp mỗi lần khởi động. Sau đó chọn [OK] để hoàn tất.

Sau bước này, Excel 2013 của bạn đã tích hợp sẵn sàng hàm đọc tiền bằng chữ vào bảng danh sách hàm dưới nhóm User Defined.

Mời các bạn xem Video Clip thực hiện

 

Download Module VND Unicode

Check Also

195 Fonts UTM – Unicode Việt Hóa

Font Unicode được cài sẵn theo máy bao gồm các font chuẩn: Arial, Time New …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *