Tag Archives: Region Option

Thiết lập định dạng số học và ngày tháng cho Windows

Thông thường khi cài đặt máy tính, kỹ thuật viên không quan tâm đến vấn đề số học và kiểu ngày tháng. Do đó nếu Windows chưa được cài đặt lại các định dạng về số học có thể gây sai sót trong quá trình hiển thị dữ liệu số học, ngày tháng. Vấn đề cài đặt chính xác định …

Read More »

Định dạng số học và ngày tháng trong Excel

1. Định dạng dữ liệu trong Excel Mỗi ô trong trang có thể chứa nhiều kiểu định dạng (format), trong đó thường dùng nhất: Text: văn bản, chuỗi ký tự (ví dụ: Nguyễn Văn A) Number: có nhiều kiểu số học (xem thêm bài: Định dạng số học trong Excel) Date/Time: kiểu ngày tháng/giờ (xem thêm bài: Tùy chỉnh thông …

Read More »