Thiết lập định dạng số học và ngày tháng cho Windows

Thông thường khi cài đặt máy tính, kỹ thuật viên không quan tâm đến vấn đề số học và kiểu ngày tháng. Do đó nếu Windows chưa được cài đặt lại các định dạng về số học có thể gây sai sót trong quá trình hiển thị dữ liệu số học, ngày tháng. Vấn đề cài đặt chính xác định dạng số học sẽ tránh được sai sót khi nhập liệu.
Để bắt đầu cài đặt định dạng số học và ngày tháng thực hiện các bước như sau
Start » Control Panel » Regional and Language » [Additional Settings…]
Chọn thẻ [Numbers]/[Currency]

 • Decimal symbol (dấu thập phân): phẩy – “,”
 • Digit grouping symbol (dấu cách nhóm số – bộ 3 phần ngàn): chấm “.”
 • List separator (dấu cách các thành phần trong danh sách): chấm phẩy “;” (quan trọng!)

Chọn thẻ [Date]:
Nhập lại dòng Short date : dd/MM/yyyy
Trong đó:

 • d – Day: ngày
 • m – Month: tháng
 • y – Year: năm

Qui ước cách định dạng:

 • d, M:
  • 1 ký tự: hiển thị ngày tháng dạng 1, 2, 3…, 10, 11, 12 … 31
  • 2 ký tự:  hiển thị ngày tháng dạng 01, 02, 03,..10, 11, 12…31
 • Y:
  • 2 ký tự: hiển thị 2 số cuối của năm (ví dụ:  97 → 1997, 98 → 1998, 01 → 2001, 18 → 2018…)
  • 4 ký tự: hiển thị năm dạng đầy đủ 4 số

* Thế bạn có bao giờ đặt câu hỏi: nếu ghi dd/M/YYY thì ngày tháng sẽ hiển thị thế nào không?
Ghi chú: Cài đặt trên thực hiện trên Windows 7 (XP) trên Windows 10 tương tự nhưng cách mở mục cài đặt hơi khác 1 tí, nhưng khá đơn giản.
Xem hướng dẫn:

Check Also

195 Fonts UTM – Unicode Việt Hóa

Font Unicode được cài sẵn theo máy bao gồm các font chuẩn: Arial, Time New …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *