Tag Archives: Nhập liệu

MS Excel – Cơ bản nhập liệu

Excel 2013 thiết kế đơn giản nhập liệu cho người dùng, tuy nhiên có một số điểm cần chú ý như sau: Phân biệt chữ và số: Nếu dữ liệu thuộc dạng text hoặc ép kiểu text: luôn nằm bên trái Khi nhập chuỗi số muốn ép kiểu sang kiểu text có thể thực hiện 2 cách: Cách 1: bắt …

Read More »