Định dạng số học và ngày tháng trong Excel

1. Định dạng dữ liệu trong Excel

Mỗi ô trong trang có thể chứa nhiều kiểu định dạng (format), trong đó thường dùng nhất:

  • Text: văn bản, chuỗi ký tự (ví dụ: Nguyễn Văn A)
  • Number: có nhiều kiểu số học (xem thêm bài: Định dạng số học trong Excel)
  • Date/Time: kiểu ngày tháng/giờ (xem thêm bài: Tùy chỉnh thông số ngày giờ, số học cho hệ thống)
  • Formular: Biểu thức tính có sẵn hoặc tùy định (user defined)

Nhưng cơ bản chỉ cần phân biệt 2 loại định dạng:

  • Chữ (Text)
  • Số (Number)

Từ hình ảnh minh họa trên, có thể rút ra kết luận: khi nhập liệu (chưa format cell, chưa canh tránh/phải) nếu dữ liệu nằm bên trái ô thì dữ liệu thuộc dạng chữ, nếu nằm bên phải ô là dạng số. Ngoài dạng chuỗi ký tự (hay gọi đơn giản là chữ) thì tất cả dữ liệu trong Excel (cả Access) đều xem là số, như vậy dữ liệu ngày/giờ (Date/Time) cũng được xem là số.

2. Cách thực hiện:

(Xem thêm Video Clip thiết lập ban đầu cho số học và ngày tháng cho máy tính của bạn phù hợp với xử lý tính toán MS Excel/MS Access)

 Lưu ý:

  • Nhập dữ liệu trong Excel và Access tránh nhầm lẫn giữ chữ và số (nhất là nhập số thập phân và ngày giờ)
  • Kiểm tra kiểu nhập liệu số và ngày tháng
  • Bài viết này tóm tắt thực tế làm việc trên Excel, không phải lý thuyết đầy đủ về phần Định dạng số (Format) trên Microsoft Excel

Check Also

195 Fonts UTM – Unicode Việt Hóa

Font Unicode được cài sẵn theo máy bao gồm các font chuẩn: Arial, Time New …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *