MS Excel – Những khái niệm cơ bản – Bài 1: Bảng tính

Sau khi tạo mới một bảng tính, Excel mở mới một bảng dữ liệu có cấu trúc hàng được đánh thứ tự bằng số (1, 2, 3…) và cột được đánh thứ tự bằng chữ cái (A, B, C…) trên một trang tính mặc định từ phiên bản Excel 2010 như sau:

1.Work Sheet:

Mỗi trang tính (work sheet) có:
Dòng (rows): được đánh số từ 1 đến 1.048.576 (tổng cộng 1.048.576 dòng)
Cột (columns): đước đánh thứ tự theo dãi từ A đến XFD (tổng cộng 16.384 cột)

Số trang (sheet) trên một workbook:
Mặc định sau khi mở mới 1 workbook: 3 sheets
Số sheet tối đa: không xác định tùy theo dung lượng bộ nhớ của thiết bị đang sử dụng.

Xem video Clip: Các thao tác với Work Sheet

 

Check Also

195 Fonts UTM – Unicode Việt Hóa

Font Unicode được cài sẵn theo máy bao gồm các font chuẩn: Arial, Time New …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *