Mới cập nhật
Home » File

Tag Archives: unicode

Bộ sưu tập font chữ Unicode UTM

Bộ sưu tập font chữ UTM hỗ trợ Unicode, 195 fonts các thể loại gothic, thư pháp, viết tay được tổng hợp và đóng gói bởi MSOTIPS Xem tiếp »

Module code Visual Basic hàm đọc tiền bằng chữ

Module mã lập trình Visual Basic hàm đọc tiền bằng chữ. Bạn có thể chia sẻ lại hoặc edit code tùy ý của bạn. Rất mong mọi người sẽ ngày càng hoàn thiện module code này để luôn thay đổi theo sự phát triển của công nghệ. Xem tiếp »

Scroll To Top