Mới cập nhật
Home » File

Tag Archives: Add-in

Module code Visual Basic hàm đọc tiền bằng chữ

Module mã lập trình Visual Basic hàm đọc tiền bằng chữ. Bạn có thể chia sẻ lại hoặc edit code tùy ý của bạn. Rất mong mọi người sẽ ngày càng hoàn thiện module code này để luôn thay đổi theo sự phát triển của công nghệ. Xem tiếp »

Tạo Add-in đọc tiền bằng chữ

Hàm đọc tiền đã trở nên rất phổ biến từ những phiên bản Excel/Access trước đó, tuy nhiên từ phiên bản 2007 trở về sau do vấn đề bảo mật được nâng cao, nên việc nạp vào chức năng đọc tiền bằng chữ trở nên không đơn giản như trước, nhưng không phải quá khó để không làm được. MSOTips ... Xem tiếp »

Scroll To Top